| Strona Główna
| Informacje
| Szkolny Klub Sportowy
| Zawody Ogólnopolskie
| Zarząd
| Komisja Rewizyjna
| Statut

| Kalendarz

| Archiwum


  

Rozdział 5 - Terenowe jednostki organizacyjne Związku
 


Paragraf 29.

Jednostkami organizacyjnymi Związku są:
1. Powiatowe, Miejskie i Gminne Szkolne Związki Sportowe posiadające
osobowość prawną;
2. Międzyszkolne Kluby Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe będące
zarejestrowanymi stowarzyszeniami i posiadające z tego tytułu osobowość
prawną.
 

Paragraf 30.
Jednostkami organizacyjnymi Związku oprócz jednostek wymienionych w
paragrafie 29 mogą być również:
1. Oddziały Powiatowe, Miejskie i Gminne regulaminowe powoływane przez
Zarząd Wojewódzki;
2. Międzyszkolne Kluby Sportowe powoływane przez Zarząd Wojewódzki jako jednostka regulaminowa;
3. Szkolne Kluby Sportowe Powoływane przez Powiatowe, Gminne, Miejskie
Szkolne Związki Sportowe jako jednostki terenowe.