| Strona Główna
| Informacje
| Szkolny Klub Sportowy
| Zawody Ogólnopolskie
| Zarząd
| Komisja Rewizyjna
| Statut

| Kalendarz

| Archiwum


  

Rozdział 6 - Majątek i fundusz Związku
 


Paragraf 31.

1. Na majątek Związku składają się:
a) nieruchomości;
b) ruchomości;
c) fundusze.
2. na fundusze Związku mogą składać się:
a) składki członkowskie;
b) wpłaty z zawodów i imprez organizowanych przez Związek;
c) dotacje, darowizny, subwencje;
d) dochody z innej działalności Związku prowadzonej zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
e) indywidualne wpłaty pochodzące z odpisu od podatku dochodowego osób
fizycznych i osób prawnych.

Paragraf 32.
Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
Związku wymagane jest współdziałanie dwóch z trzech upoważnionych członków Zarządu.
Do składania oświadczeń woli i reprezentowania Związku uprawnieni są
Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz, co najmniej dwóch z nich w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku, zaś w pozostałych sprawach każdy z nich samodzielnie.

Paragraf 33.
Do aktu nabycia lub zbycia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała
Zarządu Wojewódzkiego.