| Strona Główna
| Informacje
| Szkolny Klub Sportowy
| Zawody Ogólnopolskie
| Zarząd
| Komisja Rewizyjna
| Statut

| Kalendarz

| Archiwum

   


Rusza nowa edycja programu SKS

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy z przyjemnością informuje, że wszystkie szkoły (grupy), które zgłosiły chęć uczestniczenia w programie Szkolny Klub Sportowy w roku 2019 zostały zakwalifikowane do projektu.

Pismo przewodnie [pobierz]
Regulamin Programu [pobierz]
Porozumienie o współpracy [pobierz]
Zgłoszenie szkoły do udziału w programie [pobierz]
Oświadczenie ZUS [pobierz]
Umowa zlecenia [pobierz]
Zgoda rodzica [pobierz]


UWAGA

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie z przyjemnością informuje, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków na realizację programu Szkolny Klub Sportowy na rok 2019. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z pismem przewodnim i składanie deklaracji o przystąpieniu do programu w terminie do 20 listopada 2018 na adres wmszs@szs.olsztyn.pl

Pismo przewodnie [pobierz]
Deklaracja udziału [pobierz]


UWAGA

Nauczyciele realizujący program SKS

Pismo dla nauczycieli [pobierz]


UWAGA

Nauczyciele realizujący program SKS

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy informuje, że od września 2018 roku będzie kontynuowany proponowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki program SZKOLNY KLUB SPORTOWY. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, w ramach sportowych zajęć pozalekcyjnych. W tym roku istnieje możliwość utworzenia nowych grup ćwiczebnych w szkołach, gdzie program jeszcze nie był realizowany a także możliwość utworzenia trzeciej grupy ćwiczebnej w szkołach, w których był.
Szczegółowe informacje oraz regulamin programu SKS znajdują się na naszej stronie internetowej lub pod numerem telefonu 89 534-32-40.

Serdecznie zachęcamy szkoły znaszego województwa do udziału w projekcie.

Z poważaniem
Przewodniczący W-M SZS
Wacław Wasiela


Drodzy Nauczyciele realizujący program SKS

W związku z realizacją programu i zbliżającym się terminem realizacji testów sprawnościowych załączamy pismo do nauczycieli, instrukcję wykonania i wprowadzenia wyników testów oraz arkusz do wprowadzania wyników.

Pismo dla nauczycieli [pobierz]
Instrukcja dla nauczycieli [pobierz]
Arkusz badania [pobierz]


Rusza druga edycja programu SKS

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy informuje, iż można już logować się do systemu SKS poprzez stronę internetową: www.szkolnyklubsportowy.pl Poniżej znajdą Państwo pismo dla nauczycieli dotyczące realizacji programu w II edycji programu SKS oraz instrukcje korzystania z systemu dla nauczycieli, którzy kontyuują program i dla nauczycieli nowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Pismo dla nauczycieli [pobierz]
Instrukcja dla nauczycieli kontynujących program [pobierz]
Instrukcja dla nowych nauczycieli [pobierz]


Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy informuje, że wszystkie szkoły, które wysłały deklarację przystąpienia do projektu Szkolny Klub Sportowy na rok 2018 zostały zakwalifikowane do programu.


Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy z przyjemnością informuje, iż został operatorem wojewódzkim drugiej edycji programu "Szkolny Klub Sportowy". Informacje dotyczące programu SKS znajdują się w zakładce: Szkolny Klub Sportowy. Wszelkich informacji dotyczących programu SKS udzieli Państwu p. Aneta tel: 89 534-32-40.

1. Pismo przewodnie do programu SKS [pobierz]
2. Regulamin programu SKS [pobierz]
3. Potwierdzenie zgłoszenia szkoły do programu SKS [pobierz]
4. Umowa-zlecenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia SKS [pobierz]
5. Oświadczenie zleceniobiorcy dla nauczyciela prowadzącego zajęcia SKS [pobierz]
6. Umowa o udzielenie bezpłatnego wsparcia programu SKS dla organów prowadzących szkołę [pobierz]
7. Oświadczenie rodzica/opiekuna uczestników zajęć [pobierz]

Z poważaniem
Wacław Wasiela
Przewodniczący W-M SZS