WAMIŃSKO-MAZURSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
ROZPOCZYNA NABÓR DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA SZKOŁY DO PROGRAMU
"SZKOLNY KLUB SPORTOWY" - 2024 r.


Rusza nabór deklaracji przystąpienia do programu SKS na rok 2024.

Celem Programu jest:

1. stworzenie warunków do stymulowania i kształtowania nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
2. stworzenie warunków do poprawy sprawności fizycznej, stanuzdrowia orazjakości życia dzieci i młodzieży, wtym profilaktyka nadwagi i otyłości;
3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych,bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
6. stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
9. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od 1 stycznia do 21 czerwca 2024 systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-cio minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Planuje się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 50 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy. Jedna grupa ćwiczebna musi składać się wyłącznie z uczniów jednej szkoły dla dzieci i młodzieży, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły. Każda grupa ćwiczebna powinna mieć określony charakter wiekowy uczestników. W jednej szkole (do 300 uczniów) mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy. W szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej. Warunkiem realizacji Programu jest zapewnienie odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego, udostępnionego przez szkołę realizującą zadanie. Deklarację przystąpienia do programu należy złożyć do 14.02.2023 na adres: W-MSZS ul. Kołobrzeska 13/314, 10-444 Olsztyn, deklaracja dostępna na stronie szs.olsztyn.pl w zakładce SKS.

Przewodniczący W-MSZS
Dariusz Marchlewski


Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej
22.11.2023 Urząd Marszałkowski w Olsztynie

SEJMIK DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW


Na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w dniu 22.11.2023 odbyła się Gala Sportu Szkolnego, uroczyste obchody 70-lecia SZS oaz Sejmik Kultury Fizycznej. Cała uroczystość odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. W wydarzeniu uczestniczyło łącznie 180 osób. Wśród zaproszonych gości obecni byłi samorządowcy (Przedstawiciele Marszałka Województwa Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Starostowie), przedstawiciele placówek oświatowych, dyrektorzy szkół, ośrodków sportowych, nauczyciele oraz dzieci i młodzież. Byli to przyjaciele SZS, działacze sportu szkolnego z całego województwa. Niektórych uhonorowano medalem 70-lecia SZS. Nagrodzono najlepsze szkoły, gminy, powiaty uczestniczące we współzawodnictwie sportowym szkół. Każdy uczestnik Sejmiku otrzymał certyfikat uczestnictwa. Jednym z tematów poruszanych na Sejmiku była działalność Szkolnego Związku - 70 lat w służbie dzieciom i młodzieży. W oparciu o artykuł dotyczący historii SZS zawartym na stronie SZS autorstwa Zbigniewa Cendrowskiego prelekcję okraszoną prezentacją multimedialną wygłosił Dariusz Marchlewski. Kolejnym tematem była rola i znaczenie sportu szkolnego w ogólnym procesie wychowania dzieci i młodzieży. Prelekcję wygłosił warmińsko-mazurski Wicekurator. Rywalizacja sportowa dzieci i młodzieży po pandemii, kolejny temat poruszony na Sejmiku wygłoszony przez Sekretarza W-MSZS - Wicedyrektora Szkoły Podstawowej. A o aktualnych problemach sportu szkolnego wypowiedział się Przewodniczący W-MSZS.ODZNACZENI MEDALEM 70 LECIA SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGOWSPÓŁZAWODNICTWO SZKÓŁ Warmińsko – Mazurskiego SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
ZA ROK SZKOLNY 2022/2023


UWAGA!!!

WOJEWÓDZKIE TURNIEJE NA OBEKTACH SPORTOWYCH „MOJE BOISKO ORLIK” W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 ZOSTANĄ ROZEGRANE DWA OSOBNE TURNIEJE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH: ORLIK 2023 od 18 września do 12 października (ZGŁOSZENIA DO 15 WRZEŚNIA 2023 r.) ORLIK 2024 od 20 maja do 14 czerwca 2024 r.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu:
imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego,
nr telefonu,
kategoria wiekowa (dziewczęta/chłopcy)(ID, IM, LIC),
czy szkoła dysponuje dostępem do boiska ORLIK i hali gimnastycznej.UWAGA!!!

Informacja dotycząca zmian w rozgrywaniu turniejów na Boiskach wielofunkcyjnych "Orlik" 2023/2024. Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie planuje docelowo zmienić terminy rozgrywek "ORLIKI" na miesiące maj i czerwiec. W związku z tym w roku szkolnym 2023/2024 ORLIK 2023 zostanie rozegrany jeszcze w dotychczasowych terminach (wrzesień - październik), natomiast "ORLIK" 2024 zostanie rozegrany w nowych terminach (maj - czerwiec). Skutkiem tych zmian jest to, że w bieżącym roku szkolnym turnieje będą rozgrywane dwukrotnie, każdy z osobną punktacją do współzawodnictwa sportowego szkół.


PÓŁFINAŁ II PÓŁFINAŁ I PÓŁFINAŁ III

REGULAMINY, ZAWODY, KOMUNIKATY

PółFinał 1

(m.in. Olsztyn, Bartoszyce, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Reszel)

PółFinał 2

(m.in. Elbląg, Iława, Nowe Miasto Lubawskie, Ostróda,
Braniewo)

PółFinał 3

(m.in. Ełk, Giżycko, Pisz, Szczytno, Nidzica, Mrągowo, Gołdap, Olecko)

BARAŻE FINAŁY MW

Mistrzostwa Województwa Warmińsko - Mazurskiego

UWAGA!!!

W zakładce "DO POBRANIA" zamieszczono WNIOSEK O OBJĘCIE PATRONATEM IMPREZY SPORTOWEJ PRZEZ WARMIŃSKO MAZURSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY


Przewodniczący W-MSZS
Dariusz Marchlewski


Przy organizacji zawodów należących do współzawodnictwa sportowego szkół obowiązuje zabezpieczenie medyczne. W przypadku wystąpienia interwencji medycznej, opieka medyczna obowiązana jest do opisania sytuacji z naciskiem na szczegółowy opis wydarzenia i działań medycznych wobec poszkodowanego.

Informacja wraz z podpisem osoby udzielającej pomocy musi być zawarta w protokole meczu/konkurencji. Dokumentację obowiązkowo należy dostarczyć do biura W-MSZS w Olsztynie.


Przewodniczący W-MSZS
Dariusz MarchlewskiZAPRASZAMY do obejrzenia FOTO-relacji
z Ogólnopolskich Grunwaldzkich Biegów Przełajowych
02 czerwca 2023
Foto I
Foto II
OLSZTYN24: II Ogólnopolskie Przełajowe Biegi Grunwaldzkie (1)
OLSZTYN24: II Ogólnopolskie Przełajowe Biegi Grunwaldzkie (2)KOMUNIKAT KOŃCOWY OGÓLNOPOLSKICH PRZEŁAJOWYCH BIEGÓW GRUNWALDZKICH
IGRZYSKA DZIECI, IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, LICEALIADY
02.06.2023 POLA GRUNWALDU

UWAGA!!!

Procedury obsługi medycznej na zawodach organizowanych przez Warmińsko - Mazurski Szkolny Związek Sportowy.

Przy organizacji zawodów należących do współzawodnictwa sportowego szkół obowiązuje zabezpieczenie medyczne. W przypadku wystąpienia interwencji medycznej, opieka medyczna obowiązana jest do opisania sytuacji z naciskiem na szczegółowy opis wydarzenia i działań medycznych wobec poszkodowanego.

Informacja wraz z podpisem osoby udzielającej pomocy musi być zawarta w protokole meczu/konkurencji. Dokumentację obowiązkowo należy dostarczyć do biura W-MSZS w Olsztynie.


Przewodniczący W-MSZS
Dariusz Marchlewskiszs

sks

      
     

Covid-19


Zasady bezpieczeństwa podczas zawodów SZS
organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół
Pobierz

Oświadczenie uczestnika zawodów SZS
Pobierz

Adres

Ul.Kołobrzeska 13,
p. 314 10-444 Olsztyn

telefon

607 213 029 przewodniczący W-M SZS
lub 606 419 751
517-661-045 specjalista ds. SKS
503 983 190 księgowość

E-mail

wmszs@szs.olsztyn.pl

NIP

739-11-42-600

Regon

510286562

PKO SA

54 1240 5598 1111 0000 5030 9704