| Strona Główna
| Informacje
| Szkolny Klub Sportowy
| Aktywnie spędzam czas na sportowo
| Zawody Ogólnopolskie
| Zarząd
| Komisja Rewizyjna
| Statut

| Kalendarz

| Archiwum

Animator Osób Niepełnosprawnych - Program dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki


Współpracujemy z

   

Witamy Państwa na Naszej stronie internetowej.


Nasz email: wmszs@szs.olsztyn.pl

                             
      
      

Warmińsko- Mazurski Szkolny Związek Sportowy uprzejmie informuje, że w okresie wakacji biuro czynne jest w godzinach od 8:00 do 15:00.

Jednocześnie informujemy,że w dniach od 01.08. 2018 do 19.08.2018 biuro będzie nieczynne z powodu urlopu pracowników.


UWAGA - XXV Międzynarodowy festiwal Unihokeja dzieci i młodzieży o "Puchar Bałtyku"

Elbląski Szkolny Związek Sportowy informuje, że termin rejestracji drużyn w SRS oraz przesyłanie zgłoszeń na udział w Festiwalu Unihokeja jest przedłużony do dnia 08.05.2018r.


UWAGA

Warmińsko- Mazurski Szkolny Związek Sportowy informuję, że w dniach 30.04.2018, 02.05.2018 i 04.05.2018 biuro Szkolnego Związku będzie nieczynne.

Ze sportowym pozdrowieniem
Wacław Wasiela
Przewodniczący W-M SZS


Nowa umowa-zlecenie dla opieki medycznej [pobierz]


Komunikat sportowy - XXV Międzynarodowy festiwal Unihokeja dzieci i młodzieży o "Puchar Bałtyku" - 25-27.05.2018 Elbląg [zobacz]
Załącznik nr 1 - Rezerwacja noclegów i wyżywienia [zobacz]
Załącznik nr 2 - Zamówienie na koszulki [zobacz]


Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych w 2018 r - Regulamin [pobierz]


Drodzy Nauczyciele realizujący program SKS

W związku z realizacją programu i zbliżającym się terminem realizacji testów sprawnościowych załączamy pismo do nauczycieli, instrukcję wykonania i wprowadzenia wyników testów oraz arkusz do wprowadzania wyników.

Pismo dla nauczycieli [pobierz]
Instrukcja dla nauczycieli [pobierz]
Arkusz badania [pobierz]


Rusza druga edycja programu SKS

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy informuje, iż można już logować się do systemu SKS poprzez stronę internetową: www.szkolnyklubsportowy.pl Poniżej znajdą Państwo pismo dla nauczycieli dotyczące realizacji programu w II edycji programu SKS oraz instrukcje korzystania z systemu dla nauczycieli, którzy kontyuują program i dla nauczycieli nowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Pismo dla nauczycieli [pobierz]
Instrukcja dla nauczycieli kontynujących program [pobierz]
Instrukcja dla nowych nauczycieli [pobierz]


Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy informuje, że wszystkie szkoły, które wysłały deklarację przystąpienia do projektu Szkolny Klub Sportowy na rok 2018 zostały zakwalifikowane do programu.


Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy z przyjemnością informuje, iż został operatorem wojewódzkim drugiej edycji programu "Szkolny Klub Sportowy". Informacje dotyczące programu SKS znajdują się w zakładce: Szkolny Klub Sportowy. Wszelkich informacji dotyczących programu SKS udzieli Państwu p. Aneta tel: 89 534-32-40.

1. Pismo przewodnie do programu SKS [pobierz]
2. Regulamin programu SKS [pobierz]
3. Potwierdzenie zgłoszenia szkoły do programu SKS [pobierz]
4. Umowa-zlecenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia SKS [pobierz]
5. Oświadczenie zleceniobiorcy dla nauczyciela prowadzącego zajęcia SKS [pobierz]
6. Umowa o udzielenie bezpłatnego wsparcia programu SKS dla organów prowadzących szkołę [pobierz]
7. Oświadczenie rodzica/opiekuna uczestników zajęć [pobierz]

Z poważaniem
Wacław Wasiela
Przewodniczący W-M SZS


UWAGA!

W związku z problemami technicznymi nabór do programu SKS zostaje przesunięty do 12.01.2018 r.


 • Terminarz rozgrywek Wojwódzkich Turniejów na Orlikach [pobierz]

 • Terminarz i regulamin Szkolnych Imprez Sportowych na rok 2017/2018 [pobierz]


  UWAGA ORGANIZATORZY IMPREZ SPORTOWYCH

  Przypominamy organizatorom imprez sportowych, że zawody z udziałem drużyn tylko z jednego powiatu nie będą traktowane jako rejony czy półfinały, ale jako zawody powiatowe. W związku z tym nie będą finansowane przez W-M SZS.

  Z poważaniem
  Przewodniczący W-M SZS
  Wacław Wasiela


  Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy z przyjemnością informuje, iż decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki został wybrany Operatorem Wojewódzkim programu Aktywnie spędzam czas na sportowo i kształtuję swoją postawę ciała prawidłowo. Do programu zostało przyjętych 20 grup.

  Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy informuje, iż wszelkie informacje dotyczące programu SKS znajdują się w zakładce: Aktywnie spędzam czas na sportowo

  Ze sportowym pozdrowieniem
  Wacław Wasiela
  Przewodniczący W-M SZS

  Lista szkół zakwalifikowanych do programu [pobierz]


  UWAGA

  Został uruchomiony generator wniosków do programu zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Link do strony z generatorem wniosków: www.aktywny.szs.pl

  Informacje o programie znajdują się również na szs.pl link

  Osoby, które przesłały wnioski do W-M SZS proszone są o założenia konta i ponowne wypełnienie wniosku w systemie. Zainteresowani programem powinni najpierw założyć konto w systemie programu i wypełnić dostępne tam wnioski, a następnie po wydrukowaniu i podpisaniu przesłać do biura W-M SZS: 10-444 Olsztyn ul. Kołobrzeska 13 lok.314.

  Wacław Wasiela
  Przewodniczący W-M SZS

  Założenia programu [pobierz]
  Informacje i wskazówki dot. programu [pobierz]


  Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie informuje, iż w naszym województwie w 2017 roku realizowany będzie Program: "Aktywnie spędzam czas na sportowo i kształtuję swoją postawę ciała prawidłowo". Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2017 roku na adres W-M SZS: 10-444 Olsztyn ul. Kołobrzeska 13 pok. 314.

  Załączniki:
  1. ZMIANA! Założenia programu [pobierz]
  2. ZMIANA! Wniosek [pobierz]
  3. NOWOŚĆ! Oświadczenie nauczyciela [pobierz]


  UWAGA

  KIEROWNICY REJONÓW I REGIONÓW, ORGANIZATORZY ZAWODÓW

  Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy prosi o tworzenie komunikatów organizacyjnych i końcowych zgodnie z wymogami WMSZS. W przypadku, gdy dany komunikat nie będzie spełniał kryteriów nie zostanie umieszczony na stronie internetowej. Prosimy o stosowanie się do zaleceń

  Wzór komunikatu organizacyjnego [pobierz]
  Wzór komunikatu końcowego [pobierz]


  UWAGA

  Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy informuje, iż w roku szkolnym 2016/2017 wszystkie placówki, które zamierzają przystąpić do współzawodnictwa sportowego wchodzącego w skład Kalendarza Imprez SZS zobowiązane są do zarejestrowania się do dnia 30.09.2016 roku w systemie SRS poprzez specjalną platformę internetową: www.srs.szs.pl

  W celu ułatwienia Państwu rejestracji, przedstawiamy poniżej instrukcję SRS opracowaną przez Szkolny Związek Sportowy. [pobierz]


  UWAGA

  KIEROWNICY REJONÓW I REGIONÓW, ORGANIZATORZY ZAWODÓW

  Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu terminów zawodów rejonowych i regionów ujętych w Regulaminie Szkolnych Imprez Sportowych na rok 2016/2017. Przeprowadzenie zawodów niezgodnie z obowiązującymi terminami skutkować będzie brakiem ich dofinansowania ze strony WM SZS, a drużyny w nich uczestniczące nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu rozgrywek.


  Ważna informacja dla organizatorów imprez

  W związku ze zmniejszeniem dofinansowania imprez sportowych w roku 2014 Zarząd W-M SZS przypomina o przyjętych zasadach dotyczących finansowania sędziów oraz opieki medycznej na zawodach sportowych organizowanych przez nasze stowarzyszenie:

  Sędziowie

 • Etap zawodów: rejon - do 3 sędziów (w przypadku udziału w rozgrywkach 2 drużyn - 2 sędziów)
 • Etap zawodów: półfinały - od 2 do 4 sędziów (w zależności od ilości drużyn)
 • Etap zawodów: baraże - 2 sędziów
 • Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie zastosowania się do powyższych ustaleń i przekroczenia ustalonych limitów nadesłane dokumenty będą zwracane do powtórnego rozliczenia

  Aktualna lista wypłat ekwiwalentów sędziowskich [pobierz]

  Umowa-zlecenie dla opieki medycznej [pobierz]

  Aktualne stawki sędziowskie [pobierz]

  Aktualna lista zgłoszeniowa [pobierz]


  Uwaga kierownicy regionów i rejonów - organizatorzy imprez rejonowych i regionalnych!!

  Przypominamy o obowiązku nadsyłania komunikatów (organizacyjnych i końcowych) na poniższy adres e-mail: komunikaty.wmszs@gmail.com. Prosimy jednak o prawidłowe tytułowanie komunikatów - np. Mistrzostwa rejonu I w siatkówce dziewcząt SPG oraz odpowiednie zapisanie pliku (*.doc). Prosimy także o nadsyłanie jedynie informacji na temat imprez rejonowych, półfinałowych oraz barażów i finałów wojewódzkich. Komunikaty dotyczące imprez powiatowych, bądź innych - niższego szczebla niż imprezy rejonowe - nie będą publikowane na stronie internetowej W-M SZS w Olsztynie.