| Strona Główna
| Informacje
| Szkolny Klub Sportowy
| Zawody Ogólnopolskie
| Zarząd
| Komisja Rewizyjna
| Statut

| Kalendarz

| Archiwum

Animator Osób Niepełnosprawnych - Program dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki


Współpracujemy z

   

Witamy Państwa na Naszej stronie internetowej.


Nasz email: wmszs@szs.olsztyn.pl

                             
      
      

Rusza nowa edycja programu SKS

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy z przyjemnością informuje, że wszystkie szkoły (grupy), które zgłosiły chęć uczestniczenia w programie Szkolny Klub Sportowy w roku 2019 zostały zakwalifikowane do projektu.

Pismo przewodnie [pobierz]
Regulamin Programu [pobierz]
Porozumienie o współpracy [pobierz]
Zgłoszenie szkoły do udziału w programie [pobierz]
Oświadczenie ZUS [pobierz]
Umowa zlecenia [pobierz]
Zgoda rodzica [pobierz]


Szkolny Klub Sportowy 2019

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie uprzejmie informuje,że został operatorem wojewódzkim programu "Szkolny Klub Sportowy" w roku 2019. Szczegóły oraz pełną dokumentację opublikujemy już wkrótce

Ze sportowym pozdrowieniem
Przewodniczący W-M SZS
Wacław Wasiela


REKRUTACJA SKS on Tour

SKSonTour to cykl wydarzeń sportowych organizowanych w całej Polsce w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy. Jest to pilotażowy projekt identyfikacji talentów sportowych mający na celu promocję Programu Szkolny Klub Sportowy oraz integrację jego uczestników.

Więcej informacji [tutaj]

Serdecznie zapraszamy do udziału


UWAGA

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie z przyjemnością informuje, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków na realizację programu Szkolny Klub Sportowy na rok 2019. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z pismem przewodnim i składanie deklaracji o przystąpieniu do programu w terminie do 20 listopada 2018 na adres wmszs@szs.olsztyn.pl

Pismo przewodnie [pobierz]
Deklaracja udziału [pobierz]


Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy wspólnie ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce organizują kursy sędziowskie na sędziego piłki ręcznej. Chętni do udziału, proszeni są o zgłaszanie się telefonicznie: 89 534 32 40 lub e-mailowo: wmszs@szs.olsztyn.pl. Osoby, które ukończą kurs będą prowadziły rozgrywki w piłce ręcznej drużyn klubowych i Szkolnego Związku Sportowego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Szczegóły zostaną przesłane osobom zainteresowanym na podany przy zgłoszeniu adres e-mail.

Serdecznie zapraszamy!


Serdecznie zapraszamy na Turniej Piłki Nożnej z Okazji 100-Lecia Odzyskania Niepodległości


UWAGA

Terminarz i regulamin Szkolnych Imprez Sportowych na rok 2018/2019 [pobierz]

UWAGA

Nauczyciele realizujący program SKS

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy informuje, że od września 2018 roku będzie kontynuowany proponowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki program SZKOLNY KLUB SPORTOWY. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, w ramach sportowych zajęć pozalekcyjnych. W tym roku istnieje możliwość utworzenia nowych grup ćwiczebnych w szkołach, gdzie program jeszcze nie był realizowany a także możliwość utworzenia trzeciej grupy ćwiczebnej w szkołach, w których był.
Szczegółowe informacje oraz regulamin programu SKS znajdują się na naszej stronie internetowej lub pod numerem telefonu 89 534-32-40.

Serdecznie zachęcamy szkoły znaszego województwa do udziału w projekcie.

Z poważaniem
Przewodniczący W-M SZS
Wacław Wasiela


Warmińsko- Mazurski Szkolny Związek Sportowy uprzejmie informuje, że w okresie wakacji biuro czynne jest w godzinach od 8:00 do 15:00.


Nowa umowa-zlecenie dla opieki medycznej [pobierz]


Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych w 2018 r - Regulamin [pobierz]


Drodzy Nauczyciele realizujący program SKS

W związku z realizacją programu i zbliżającym się terminem realizacji testów sprawnościowych załączamy pismo do nauczycieli, instrukcję wykonania i wprowadzenia wyników testów oraz arkusz do wprowadzania wyników.

Pismo dla nauczycieli [pobierz]
Instrukcja dla nauczycieli [pobierz]
Arkusz badania [pobierz]


Rusza druga edycja programu SKS

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy informuje, iż można już logować się do systemu SKS poprzez stronę internetową: www.szkolnyklubsportowy.pl Poniżej znajdą Państwo pismo dla nauczycieli dotyczące realizacji programu w II edycji programu SKS oraz instrukcje korzystania z systemu dla nauczycieli, którzy kontyuują program i dla nauczycieli nowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Pismo dla nauczycieli [pobierz]
Instrukcja dla nauczycieli kontynujących program [pobierz]
Instrukcja dla nowych nauczycieli [pobierz]


Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy informuje, że wszystkie szkoły, które wysłały deklarację przystąpienia do projektu Szkolny Klub Sportowy na rok 2018 zostały zakwalifikowane do programu.


Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy z przyjemnością informuje, iż został operatorem wojewódzkim drugiej edycji programu "Szkolny Klub Sportowy". Informacje dotyczące programu SKS znajdują się w zakładce: Szkolny Klub Sportowy. Wszelkich informacji dotyczących programu SKS udzieli Państwu p. Aneta tel: 89 534-32-40.

1. Pismo przewodnie do programu SKS [pobierz]
2. Regulamin programu SKS [pobierz]
3. Potwierdzenie zgłoszenia szkoły do programu SKS [pobierz]
4. Umowa-zlecenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia SKS [pobierz]
5. Oświadczenie zleceniobiorcy dla nauczyciela prowadzącego zajęcia SKS [pobierz]
6. Umowa o udzielenie bezpłatnego wsparcia programu SKS dla organów prowadzących szkołę [pobierz]
7. Oświadczenie rodzica/opiekuna uczestników zajęć [pobierz]

Z poważaniem
Wacław Wasiela
Przewodniczący W-M SZS


UWAGA ORGANIZATORZY IMPREZ SPORTOWYCH

Przypominamy organizatorom imprez sportowych, że zawody z udziałem drużyn tylko z jednego powiatu nie będą traktowane jako rejony czy półfinały, ale jako zawody powiatowe. W związku z tym nie będą finansowane przez W-M SZS.

Z poważaniem
Przewodniczący W-M SZS
Wacław Wasiela


UWAGA

KIEROWNICY REJONÓW I REGIONÓW, ORGANIZATORZY ZAWODÓW

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy prosi o tworzenie komunikatów organizacyjnych i końcowych zgodnie z wymogami WMSZS. W przypadku, gdy dany komunikat nie będzie spełniał kryteriów nie zostanie umieszczony na stronie internetowej. Prosimy o stosowanie się do zaleceń

Wzór komunikatu organizacyjnego [pobierz]
Wzór komunikatu końcowego [pobierz]


UWAGA

KIEROWNICY REJONÓW I REGIONÓW, ORGANIZATORZY ZAWODÓW

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu terminów zawodów rejonowych i regionów ujętych w Regulaminie Szkolnych Imprez Sportowych na rok 2016/2017. Przeprowadzenie zawodów niezgodnie z obowiązującymi terminami skutkować będzie brakiem ich dofinansowania ze strony WM SZS, a drużyny w nich uczestniczące nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu rozgrywek.


Ważna informacja dla organizatorów imprez

W związku ze zmniejszeniem dofinansowania imprez sportowych w roku 2014 Zarząd W-M SZS przypomina o przyjętych zasadach dotyczących finansowania sędziów oraz opieki medycznej na zawodach sportowych organizowanych przez nasze stowarzyszenie:

Sędziowie

 • Etap zawodów: rejon - do 3 sędziów (w przypadku udziału w rozgrywkach 2 drużyn - 2 sędziów)
 • Etap zawodów: półfinały - od 2 do 4 sędziów (w zależności od ilości drużyn)
 • Etap zawodów: baraże - 2 sędziów
 • Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie zastosowania się do powyższych ustaleń i przekroczenia ustalonych limitów nadesłane dokumenty będą zwracane do powtórnego rozliczenia

  Aktualna lista wypłat ekwiwalentów sędziowskich [pobierz]

  Umowa-zlecenie dla opieki medycznej [pobierz]

  Aktualne stawki sędziowskie [pobierz]

  Aktualna lista zgłoszeniowa [pobierz]


  Uwaga kierownicy regionów i rejonów - organizatorzy imprez rejonowych i regionalnych!!

  Przypominamy o obowiązku nadsyłania komunikatów (organizacyjnych i końcowych) na poniższy adres e-mail: komunikaty.wmszs@gmail.com. Prosimy jednak o prawidłowe tytułowanie komunikatów - np. Mistrzostwa rejonu I w siatkówce dziewcząt SPG oraz odpowiednie zapisanie pliku (*.doc). Prosimy także o nadsyłanie jedynie informacji na temat imprez rejonowych, półfinałowych oraz barażów i finałów wojewódzkich. Komunikaty dotyczące imprez powiatowych, bądź innych - niższego szczebla niż imprezy rejonowe - nie będą publikowane na stronie internetowej W-M SZS w Olsztynie.