Wojewódzkie turnieje na Obiektach Sportowych
"Moje Boisko Orlik 2012"


ORLIK 2023


UWAGA!!!

WOJEWÓDZKIE TURNIEJE NA OBEKTACH SPORTOWYCH „MOJE BOISKO ORLIK” W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 ZOSTANĄ ROZEGRANE DWA OSOBNE TURNIEJE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH: ORLIK 2023 od 18 września do 12 października (ZGŁOSZENIA DO 15 WRZEŚNIA 2023 r.) ORLIK 2024 od 20 maja do 14 czerwca 2024 r.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu:
imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego,
nr telefonu,
kategoria wiekowa (dziewczęta/chłopcy)(ID, IM, LIC),
czy szkoła dysponuje dostępem do boiska ORLIK i hali gimnastycznej.


Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy jak co roku ogłasza nabór szkół do rozgrywek na boiskach "Orlik".
Szkoła ma prawo do wystawienia, więcej niż jednej, reprezentacji w dowolnej dyscyplinie.

Turnieje rozgrywane będą w trzech kategoriach wiekowych:
Igrzyska Dzieci - rocznik 2011 i młodsi,
Igrzyska Młodzieży Szkolnej rocznik 2009 - 2010,
Licealiada rocznik 2004 i młodsi,

W czterech dyscyplinach sportowych:
piłka nożna,
piłka siatkowa,
koszykówka 3x3,
piłka ręczna.

Termin zgłoszeń: do 15 września 2023.
Termin rozgrywania zawodów rejonowych - do 26 września 2023
Termin rozgrywania zawodów półfinałowych - do 06 października 2023
Termin rozgrywania finałów - do 12 października 2023 (wszystkie dyscypliny)

Warunkiem dofinansowania zawodów jest dostarczenie przez organizatora (gospodarza zawodów) komunikatu początkowego, komunikatu końcowego na adres email: wmszs@szs.olsztyn.pl oraz pełnej dokumentacji turnieju (listy zawodników, listy sędziowskie, rachunek za opiekę medyczną. WM SZS finansuje zakup nagród na zawody finałowe (po uprzednich ustaleniach telefonicznych z biurem WM SZS)

Wzór komunikatu organizacyjnego oraz końcowego do pobrania.
WZÓR KOMUNIKATU ORGANIZACYJNEGO TURNIEJÓW NA OBIEKTACH SPORTOWYCH "Moje Boisko Orlik 2012"
WZÓR KOMUNIKATU KOŃCOWEGO TURNIEJÓW NA OBIEKTACH SPORTOWYCH "Moje Boisko Orlik 2012"

Nadzór merytoryczny nad turniejami – Dariusz Marchlewski

Zgłoszenia do rozgrywek w piłce nożnej należy dokonać na maila: orlik_pn@szs.olsztyn.pl
Koordynator: Krzysztof Rumiński tel: 694-394-979

Zgłoszenia do rozgrywek w piłce siatkowej należy dokonać na maila: orlik_ps@szs.olsztyn.pl
Koordynator: Bogusław Waszkiel tel: 609-315-962

Zgłoszenia do rozgrywek w koszykówce "3x3" należy dokonać na maila: orlik_pk@szs.olsztyn.pl
Koordynator: Michał Grzeszczak tel: 509-761-928

Zgłoszenia do rozgrywek w piłce ręcznej należy dokonać na maila: orlik_pr@szs.olsztyn.pl
Koordynator: Krzysztof Krupienik tel: 600-938-489

Zawody realizowane będą przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczący W-MSZS
Dariusz Marchlewski

Adres

Ul.Kołobrzeska 13,
p. 314 10-444 Olsztyn

telefon

607 213 029 przewodniczący W-M SZS
lub 606 419 751
517-661-045 specjalista ds. SKS
503 983 190 księgowość

E-mail

wmszs@szs.olsztyn.pl

NIP

739-11-42-600

Regon

510286562

PKO SA

54 1240 5598 1111 0000 5030 9704