S K S
Warmińsko - Mazurski Szkolny Związek Sportowy
z przyjemnością informuje, że po raz VIII został
Operatorem Wojewódzkim Programu Ogłoszonego przez Ministra Sportu I Turystyki
"Szkolny Klub Sportowy" na 2024 rok.
ZAJĘCIA W RAMACH PROGRAMU NA ROK 2024 TRWAJĄ
OD 01 stycznia 2024 DO 21 czerwca 2024

Poniżej dokumentacja do wydrukowania, uzupełnienia i odesłania na adres:
Warmińsko - Mazurski Szkolny Związek Sportowy, ul. Kołobrzeska 13/314, 10 - 444 Olsztyn

Wpłatę (jednorazowa) w wysokości 70 zł za każdą grupę ćwiczebną należy dokonać na konto

PKO SA 54 1240 5598 1111 0000 5030 9704


w tytule podać nazwę szkoły, miejscowość oraz imię i nazwisko nauczyciela.
Potwierdzenie dokonania wpłaty z pełną dokumentacją wysłać na adres biura W-MSZS

UWAGA!

PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ LISTÓW ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU - POLECONYCH ORAZ NA E-MAIL W-MSZS
TYLKO I WYŁĄCZNIE W WERSJI PAPIEROWEJ NA ADRES BIURA.

Dokumentacja niezbędna do realizacji zadania:


- Potwierdzenie zgłoszenia szkoły do programu (WYPEŁNIA SZKOŁA, jeden egzemplarz)

- Porozumienie o współpracy (WYPEŁNIA organ prowadzący szkołę lub szkoła, dwa egzemplarze)

- Umowa - Zlecenie (WYPEŁNIA NAUCZYCIEL, dwa egzemplarze)

- Załącznik nr 1 do umowy - zlecenia (jeden egzemplarz)

- Oświadczenie zleceniobiorcy (jeden egzemplarz), (PROSZĘ O WPISANIE NUMEU KONTA)


Niepełny komplet dostarczonych dokumentów opóźni akceptację nauczyciela w dzienniku SKS do momentu jej uzupełnienia.

UWAGA! DO KOMPLETU DOKUMENTÓW NALEŻY BEZWARUNKOWO WŁOŻYĆ POTWIERDZENIE WPŁATY ZA GRUPĘ - GRUPY

WERYFIKACJA GRUP NA PLATFORMIE SKS NASTĄPI PO DOSTARCZENIU PEŁNEJ DOKUMENTACJI DO BIURA WRAZ Z POTWIERDZENIEM WPŁATY
kontakt pod numerem telefonu: 517-661-045 - Aneta

Przewodniczący W-MSZS
Dariusz MarchlewskiWAMIŃSKO-MAZURSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
ROZPOCZYNA NABÓR DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA SZKOŁY DO PROGRAMU
"SZKOLNY KLUB SPORTOWY" - 2024 r.


Rusza nabór deklaracji przystąpienia do programu SKS na rok 2024.

Celem Programu jest:

1. stworzenie warunków do stymulowania i kształtowania nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
2. stworzenie warunków do poprawy sprawności fizycznej, stanuzdrowia orazjakości życia dzieci i młodzieży, wtym profilaktyka nadwagi i otyłości;
3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych,bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
6. stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
9. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od 1 stycznia do 21 czerwca 2024 systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-cio minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Planuje się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 50 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy. Jedna grupa ćwiczebna musi składać się wyłącznie z uczniów jednej szkoły dla dzieci i młodzieży, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły. Każda grupa ćwiczebna powinna mieć określony charakter wiekowy uczestników. W jednej szkole (do 300 uczniów) mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy. W szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej. Warunkiem realizacji Programu jest zapewnienie odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego, udostępnionego przez szkołę realizującą zadanie. Deklarację przystąpienia do programu należy złożyć do 14.02.2023 na adres: W-MSZS ul. Kołobrzeska 13/314, 10-444 Olsztyn, deklaracja dostępna na stronie szs.olsztyn.pl w zakładce SKS.

Przewodniczący W-MSZS
Dariusz Marchlewski


Tegoroczna formuła realizacji programu SKS do 21 czerwca 2024 wynika z planowanego uruchomienia w drugiej połowie roku nowego ogólnopolskiego programu aktywizacyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży.


DEKLARACJA ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” W ROKU 2024Adres

Ul.Kołobrzeska 13,
p. 314 10-444 Olsztyn

telefon

607 213 029 przewodniczący W-M SZS
lub 606 419 751
517-661-045 specjalista ds. SKS
503 983 190 księgowość

E-mail

wmszs@szs.olsztyn.pl

NIP

739-11-42-600

Regon

510286562

PKO SA

54 1240 5598 1111 0000 5030 9704